Skicka länk till app

Kommunal Pension är en kund- och branschtidning från KPA Pension. Tidningen ger dig artiklar och nyheter som rör kommun-, landstings och regionanställdas tjänstepensioner, politikers pensionsvillkor och kommunsektorns pensionsåtaganden.

Ett viktigt inslag i tidningen är reportage och artiklar från kommunsektorns HR- och personalenheter. Du får också information om KPA Pensions utbildningar, tjänster, litteratur och nya produkter.